Ideointi


Päivi ja Antti 20.8.2009:
  • soviteltiin tapaamisia opettajien kanssa ja todettiin, etä
*
> Selkeyden vuoksi oppilaiden valitsemat Tietuwiki-aiheet voitaisiin julkaista esim. omalla Tietuwikin sivullaan. Näin vältettäisiin aiheiden päällekkäisyys ja voitaisiin paremmin selvittää, mikä teksti on kenenkin kirjoittamaa.
  • Tietuwikin aiheet voisi kiinnittää muihin oppiaineisiin. Tämä voisi hyödyttää sekä oppiainetta että Tietuwikiä.
  • Tietuwikiin voisi tehdä valmiiksi esimerkkisivuja kustakin aihepiiristä.
  • Tietuwikin sivut voisi rakentaa "perustiedoiltaan" valmiiksi: esim. poliisin ammatista tehtäisiin valmiiksi sivu, jonka alussa olisi valmiiksi tehty yleiskuvaus. Oppilaat voisivat täydentää sivua mm. haastattelujen pohjalta.
  • Lukiokurssista voisi tehdä huomattavasti selvärakenteisemman: Ensimmäisen lukukauden aikana esim. kuukausittain tapaamisia, jossa opetellaan sosiaalisen median välineiden käyttöä (oppitunteja ja oppimistehtäviä, kuten oman blogin perustaminen). Toisen lukukauden aikana näitä välineitä hyödynnettäisiin valitun aihepiirin tietojen keräämisessä ja julkaisussa. Toisen lukukauden aikana mukaan voitaisiin ottaa eri alojen asiantuntijoiden verkkoluentoja, joista oppilaat voisivat poimia tietoja omaan aihepiiriinsä liittyen.
  • Oppilasblogien käyttöä tulisi rajata niin, että ainakin kurssin ajan se toimisi vain oppimispäiväkirjana. Kurssin jälkeen blogia voisi toki käyttää myös vapaa-ajan kirjoitteluun.
  • Opettajat kirjaisivat työryhmäwikiin tietoa oppilastapaamisista, kokemuksistaan sekä kurssin etenemisestä.