Hyvinvointipeli Hype


Hyvinvointipeli Hypen tarkoitus on tuoda pelimäisessä muodossa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa yläkoulun ja lukion oppilaille. Pelin ensimmäiset aihepiirit perustuvat lukiolaisten keskuudessa tehtyyn kyselyyn ja heidän tiedontarpeisiinsa.

Hypen ensimmäinen versio rakennettiin nopealla aikataululla, yhteistyössä kahden sairaanhoitajaopiskelijan kanssa. Tavoitteena on lähiaikoina kehittää Hypeä niin ulkoasullisesti, pelillisesti kuin sisällöllisestikin. Pelin kehittämisessä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon nuorten omia taitoja ja ajatuksia.

Hyvinvointipeli Hype