KEVÄÄN 2009 PÄÄTÖSPALAVERI:

Opettajien viimeinen tapaaminen kevään osalta 25.5.2009 kello 14 opetuspalvelukeskuksessa
tai Connectin kautta. Käydään läpi TIETU-wikin tilanne, logo ja suunnitelmat lukiolaisille
kesää varten ja kaikille yhteisesti syksyllä 2009.

Opettajien viimeinen tapaaminen hoidettiin puhelimitse ja sähköpostein, koska viimeinen kouluviikko
osoittautui liian kiireiseksi. Logoa ei vielä saatu, joten asiaan palataan syksyllä. Sovittiin, että
Päivi ja Antti suunnittelevat kesäkuussa tarkemmin syksyä ja pyrkivät rajaamaan toimintaa ja
antamaan selkeää ohjeistusta. Syksyllä selviävät myös uusien oppilaiden luokka-asteet ja oppi-
lasmäärät. Opettajien aloituspalaveri järjestetään mahdollisimman pian koulun alettua elokuussa.

Lukiolaisia ohjeistetaan, että blogia voi pitää myös kesällä.

Tiistai 10.2.2009 klo 8.15 / Opetuspalvelukeskus

Hankkeen aloituspalaveri, alkukartoituksen tulokset

 • Esittely
 • Kyselyjen yhteenveto
 • Wiki
 • Aikataulu
  • sosiaalisen median perusteet -koulutus
  • Connect Pro -koulutus (headset+webkamera)
  • projektin aikataulutus
- Yläkoulu: kerho, kerran viikossa tms. Antti kouluttaisi opettajan ja opiskelijat. Etänäkin toimisi
- Lukio: viimeiseen jaksoon ehtisi saada jo jotain.
--> harjotteluväline ensin, jonne tuotetaan juttuja

 • Lukion kurssi
  • sosiaalisen median perusteet
  • aiheen rajaus (ammattiesittely?)
  • mitä tuotetaan
  • mallisivu
  • digikamera
- virtuaaliopossa ongelmana lähinnä resurssien puute.
 • Blogi
  • oppimispäiväkirja
  • palaute
  • dokumentaatio
- 3. sektorin yhteistyö
- Etäpalaveri Connect Pro:lla tiistaina 3.3. klo 8.15
- Sos. median perusteet - kurssi: maanantaina 9.3. klo 14.30
- Ulkoasusta yhteistyötä Mainostoimisto Kanava.to kanssa?
- Kilpailu ulkoasusta? graafinen suunnittelu -kurssi lukiossa? Nuoret mukaan suunnitteluun.
- Avoimen oppimisympäristön korostaminenTiistai 3.3.2009 klo 8.15 / Connect Pro -etäpalaveri

Opettajien ja Connect Pron ensikohtaaminen


Palaverissa käytiin läpi Connectin perusominaisuuksia ja -työkaluja:
 • Huone, näkymät ja työkalut
 • Äänen ja kuvan asetukset
 • Muistiot
 • Chat
 • Connectin oikeustasot
 • Kuvan tuominen ja näyttäminen, whiteboard overlay (=kuvan päälle piirtäminen)
 • Whiteboard

Huomioita tekniikasta:
 • Erityisesti kodin langattomat yhteydet saattavat aiheuttaa yhteysongelmia; aina kun mahdollista, tulisi käyttää langallista yhteyttä. SparkNetin käytöstä on kuitenkin saatu positiivisia kokemuksia.
 • Kaikki laitteet, erityisesti USB-liitäntäiset, tulee olla kiinni tietokoneessa ennen Connectin (selaimen) avaamista.
 • Web-kameraa voi käyttää vain yksi sovellus kerrallaan, joten esim. QuickCam-ohjelmistossa ei saa olla esikatselukuva auki.
 • Mikrofoni- ja kameravalinnat sekä -asetukset voi Connectissa tehdä klikkaamalla oikeaa hiirennappia missä tahansa ja valitsemalla Settings.

Etäpalaverin jälkeen tämän wikin Linkkejä ja ohjeita -sivulle on lisätty linkit Connect Pron ohjeisiin.


Maanantai 9.3.2009 klo 14.30 / Opetuspalvelukeskus

Tutustuminen sosiaaliseen mediaan


Lukion kursseista päätettiin seuraavaa:

 • Kurssin nimeksi ehdotettiin ”Nuorille sisältöä sosiaaliseen mediaan”
  --> kurssisisältö tekstin ehdotus: Haluatko esitellä harrastuksesi, toiveammattisi tai yhdistyksen johon kuulut videoin, äänin ja kuvin nettiin? Kurssilla opetetaan, mitä sosiaalinen media on ja mihin sitä voi käyttää. Kurssilaiset saavat itse ideoida tehtävän, jossa esitellään harrastus, toiveammatti tai yhdistyksen toimintaa. Välineinä toimivat digikameria, tietokone ja internet, vain mielikuvitus on rajana. Kurssi toteutetaan Kupittaan lukion ja Lyseon yhteistyönä.
 • Kurssille otettaisiin n. 5 oppilasta Lyseon ja Kupittaan lukioista
 • oppilaat tulisi olla nimettyinä 20.3. mennessä, sillä seuraava jakso alkaa jo 3.4.
 • Kurssin aikana oppilaat ja opettajat kommentoivat ja dokumentoivat kurssia ja sen sisältöä oppimispäiväkirjamaisesti erilliseen blogiin, jota kaikki voivat lukea mutta vain kurssiin osallistuvat opettajat ja oppilaat muokata. (miettikää saisiko blogia kommentoida ulkopuoliset?)
  --> blogi linkitetään TIETUN tulevalle alustalle
Yläkoululaisten kerhomuotoinen toiminta päätettiin myös laittaa alulle, sillä myös jokunen yhdeksäs luokkalainen oli kiinnostunut osallistumaan.
 • Toiminta alkaisi jo huhtikuun alussa, suunnattuna lähinnä seitsemäs ja kahdeksas luokkalaisille mutta toki ysitkin saavat tulla mukaan.
Tulevasta alustasta, jonne materiaalia tuotetaan:

 • Antti totesi että Mediawiki olisi alustana vertailujen ja taustoituksen tuloksella paras.
 • Alusta pitää laittaa palvelimelle ja luoda perusrunko, sekä tuottaa hieman mallisisältöä. Näin kerhot ja kurssit pääsevät helpommin käyntiin ja myös oppilaat hieman näkevät mistä on kyse.
 • Ulkoasua voidaan muokata eli edelleen suunnitelmissa olisi ulkoasun ja logon suunnittelukilpailu (?)
 • Aihepiirit sovittiin, ainakin näin aluksi, seuraaviksi: ammatit, harrastukset ja yhdistykset
Antti hoitaa osallistujille pääkäyttäjä oikeudet tapaamiseen mennessä.
Antin esitys sosiaalisesta mediasta: sos_media_esitys_koonti.ppt


Maanantai 23.3. klo 14.15 / Connect Pro -etäpalaveri

Ryhmistä ja toiminnan aloittamisesta


 • Lukioryhmät koossa, Johannalla 7-9 oppilasta ja Tiinalla 4 oppilasta
 • Leenan ja Riikan kerhoryhmät saadaan myös kokoon
 • Hankkeen blogien alustaksi sovittiin Blogger.com.
  • Lukiolaiset tekevät kukin itselleen oman blogin, jota käyttävät oppimispäiväkirjana.
  • Kerhoissa blogien käyttö on vapaampaa (opettaja päättää)
 • Aihepiireinä ovat alustavasti ammatit, harrastukset, yhdistykset ja yrittäjyys.
  • Ryhmät valitsevat omat aihepiirinsä.
  • Kerhotoiminnassa harrastus voisi olla hyvä aihe
 • Lukion kursseista sovittua
  • Kurssit alkavat opettajan ja oppilaiden keskinäisellä tunnilla huhtikuun alussa, jossa he sopivat keskenään aikatauluista, alustavasti aiheista yms. yleisistä asioista.
  • Lukioilaisryhmien seuraava tapaaminen on 14.4. klo 14.20 opetuspalvelukeskuksessa,
   • Sosiaalisen median esittely ja TIETUn wikin käyttö
   • Tapaamiselle varattu opetuspalvelukeskuksen neuvotteluhuone Lautakunta (2. krs)
 • Kerhot aloittanevat huhtikuun puolessa välissä.
 • Seuraava TIETU-ryhmän tapaaminen 6.4. klo 14.30 opetuspalvelukeskuksessa


Maanantai 6.4. klo 14.30 / Opetuspalvelukeskus, neuvotteluhuone Kristiina

Wiki-, blogi- yms. koulutusta opettajille


 • Sovittiin aloitustilaisuudet sekä lukiolaisille että yläkoululaisille ensi viikoksi. Samalla hahmoteltiin näiden tapahtumien sisältöä ja aikatauluja.
 • Käytiin läpi mediawikin käyttöä (sisällön lisääminen ja muokkaaminen).
 • Tutustuttiin hankkeen blogien alustana käytettävään Bloggeriin
 • Sovittiin, että Tietuwikiin tulee sivu blogilistaa varten.


Tiistai 14.4. klo 14.00 / Kupittaan koulu

Sosiaalista mediaa oppilaille

 • Sosiaalinen media
 • Wikin käyttö
 • TIETU-wikin esimerkit
 • Blogit
 • Mahdollisuuksien mukaan oppilaat saavat itse kokeilla wikin päivitystä tai blogikirjoittelua.
 • Esitys löytyy tämän wikin sivulta Sosiaalinen media


Torstai 16.4. klo 14.15 / Lyseo

Sosiaalista mediaa oppilaille

 • Sosiaalinen media
 • Wikin käyttö
 • TIETU-wikin esimerkit
 • Blogit
 • Mahdollisuuksien mukaan oppilaat saavat itse kokeilla wikin päivitystä tai blogikirjoittelua.
 • Esitys löytyy tämän wikin sivulta Sosiaalinen media


---TULEVAT TAPAHTUMAT---

Elokuu 2009 / Opetuspalvelukeskus

Opettajatapaaminen: TIETU-hankkeen uusi lukuvuosi

 • Kokemukset viime lukukaudelta: hyvää / huonoa
 • Kehitysehdotukset
 • Lukion kurssin muotoilua

Lyseolla oppilaiden kanssa

 • 3.9 klo 13-13.15 vanhoille oppilaille infoa
 • 3.9 klo 14.30-15 uudet oppilaat ja tunnukset ja infoa (uusia ilmoittautui 7 oppilasta 4 poikaa, 3 tyttöä)