TIETOA JA TURVAA VERKOSTA - yhteisöllistä toimintaa lukiossa

Mitä hyödyllistä voi tehdä verkossa? Miten luodaan nuorten näköinen sivusto? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta TIETU-hankkeen avulla. Netti on täynnä erilaisia linkkejä ja asiantuntijoiden tekemiä sivuja. Mutta vastaavatko ne nuorten toiveisiin ja näkemyksiin? Voiko lukiolaisten kanssa yhdessä tehdä toimivan sivuston? Otimme haasteen vastaan ja aloimme rakentaa yhteisöllisesti toimivaa kokonaisuutta.

YouTube, Wikipedia ja Facebook ovat monelle nuorelle jokapäiväisiä välineitä, mutta selvityksemme mukaan nuorilla ei juurikaan ole tietoa sosiaalisen median hyötykäytöstä omassa oppimisessaan. Myös kriittisyys verkossa olevaa materiaalia kohtaan on vähäistä.

Tietu-hanke on luonut opetusmateriaalia ja tehtäviä lukion sosiaalista mediaa käsittelevää kurssia varten. Kurssi tarjoaa tietoa sosiaalisen median käytöstä oppimisen välineenä mm. Ning-yhteisöpalvelun ja oppimispäiväkirjablogien muodossa. Kurssilla käytetään verkkokokousvälineitä välittämällä asiantuntijaluentoja sekä opiskelijahuoltopalveluja.

Olemme hankkeen puitteissa perustaneet myös TietuWikin, joka toimii lukiolaisten yhteisöllisenä toiminta-alustana. Opiskelijat ovat itse luoneet TietuWikiin mm. ammattiesittelyjä, yrittäjyyttä ja yhdistyksiä käsitteleviä artikkeleita. Teksti on nuorten omaa ja muokkautuu uusien käyttäjien toimesta. Taustana artikkeleille toimivat nuorten tekemät haastattelut, kuvat, videot sekä omat kokemukset - ei tekstien kopiointi toisilta sivustoilta!

Olemme toteuttaneet yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitoalan opiskelijoiden kanssa verkkoon hyvinvointipeli Hypen. Pelissä vastataan elämän eri osa-alueita koskeviin kysymyksiin, jotka ovat nousseet lukiolaisten omista tiedon tarpeista. Hypen kehittämistä on tarkoitus jatkaa yhteisöllisesti nuorten kanssa.

Koska sosiaalinen media on merkittävä osa nuorten arkipäivää, koulun tulee tarjota opastusta sen käyttöön. TIETU antaa tähän mahdollisuuden!