TIETU - Tietoa ja turvaa verkosta


HUOM! TIETU-hanke on päättynyt 31.12.2010, eikä näitä sivuja enää päivitetä.

hypelogo.jpg
Hyvinvointipeli Hype
Koulu on hyvin perinteinen ja staattinen ympäristö, usein melko erillään muusta yhteiskunnasta. Nopeasti muuttavassa maailmassa myös koulun pitää muuttua ja hyödyntää tämän päivän opiskelijan osaamista ja taitoja. Lapset ja nuoret elävät paljon virtuaalimaailmassa ja sen maailman mukaan saaminen koulun arkeen on ensiarvoisen tärkeää: Sosiaalinen media, "web 2.0", tulee saada osaksi koulujen työvälineitä. Kyseessä on haasteellinen oppimis- ja opetuskulttuurin muutos.

TIETU-hanke vastaa kahteen eri tarpeeseen: tämän päivän opiskelijan virtuaalimaailman taitojen huomioimiseen ja opiskelijahyvinvoinnin lisäämiseen. Uusilla etämenetelmillä voidaan sekä jakaa ja prosessoida tietoa, että vaikuttaa mm. mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Hanke kasvattaa osaltaan opiskelijoita myös kriittisiksi Internetin käyttäjiksi ja vähentää netin valvomattoman käyttämisen haittoja. Internetissä on erilaisia tietoa jakavia sivustoja, jotka ovat aikuisten/ammatti-ihmisten tuottamia. Tässä hankkeeessa tuotetaan sisältöjä ja virtuaalinen oppilashuoltopalvelu yhdessä nuorten kanssa.

TIETU kuuluu Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeisiin.

Tavoitteet


somekurssilogo.jpg
Sosiaalisen median kurssi

TIETU-hankkeen näkyvimpänä tavoitteena on rakentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa "nuorten näköinen" sivusto, jossa on eri oppiaineisiin, hyvinvointiin ja kouluviiihtymiseen liittyviä asiantuntijaluentoja, tietoiskuja, linkkejä ja "videokuraattori". Sivusto on tarkoitus vakiinnuttaa niin, että siitä tulee pysyvä ja kehittyvä osa opiskelijoiden tukipalveluita. Samalla sivuston jatkuva kehittäminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden lisätä sosiaaliseen mediaan liittyviä taitojaan.

tietuwikilogo.jpg
TietuWiki
Muita hankkeen tavoitteita ovat mm.:
  • Ottaa laajasti käyttöön erilaisia verkossa toimivia videoneuvotteluvälineitä.
  • Vertailla eri etävaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa oppimis- ja konsultaatiotilanteissa.
  • Ottaa käyttöön lasten ja nuorten verkossa jo toimivia vertaistuki- ja vertaisoppimiskäytänteitä ja siirtää ne virtuaaliseen oppimisympäristöön.
  • Aktivoida opiskelijoita itse tunnistamaan tilanteet, joissa tavitaan ulkopuolista apua.
  • Madaltaa kynnystä yhteydenottoon ongelmatilanteissa esim. koulukiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, masennus, kriisit.
  • Hyödyntää opiskelijan omaa aktiivisuutta ja oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen: wikien ja blogien testaaminen eri-ikäisten opetuskäytössä.